Bộ Công Thương rà soát các dự án điện gió, mặt trời

Các tỉnh, thành phố được Bộ Công Thương yêu cầu rà soát dự án điện gió, điện mặt trời đã vận hành hoặc chưa vận hành tính đến tháng 2.

Theo đề nghị vừa được Bộ Công Thương gửi các tỉnh, thành phố, những dự án điện gió, điện mặt trời và thuỷ điện được đề nghị rà soát nằm trong quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, xét tới 2030 (quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Với các dự án đã vận hành, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương thống kê cụ thể số lượng dự án, đánh giá tình hình vận hành, khai thác hiện tại của các dự án này.

Còn số dự án đã có trong quy hoạch VII điều chỉnh, nhưng tới giờ chưa vận hành, các địa phương sẽ phải rà soát, thống kê và cập nhật tình hình triển khai chi tiết, tiến độ dự kiến. Các địa phương cũng cần đánh giá nguyên nhân chưa thể vận hành, chẳng hạn do khó khăn vướng mắc về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, năng lực đầu tư, tài chính… và đề xuất giải pháp thay thế hoặc loại bỏ khỏi quy hoạch nếu cần thiết.

Thống kê trước đó của Bộ Công Thương cho thấy, đã có hơn 380 dự án điện được bổ sung mới vào quy hoạch điện VII điều chỉnh từ tháng 3/2016 đến hết năm 2020. Trong đó, hơn 49% là điện gió, tổng công suất 11.921 MW, còn tổng công suất dự án điện mặt trời được bổ sung quy hoạch là 15.400 MW.

Đến hết năm 2021, tổng công suất đặt các nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện mặt trời áp mái) đạt 20.670 MW, chiếm 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống và tăng 3.420 MW so với 2020.

Cuối tháng 2, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ thanh tra toàn diện các dự án điện trong 10 năm qua. Đây là các dự án thuộc quy hoạch điện VII và điện VII điều chỉnh. Quyết định này cũng đã được gửi tới UBND các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước, Bạc Liêu và Đăk Nông, những địa phương vừa qua có sự phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà, điện gió. Theo kế hoạch, ngày 8/3, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố quyết định thanh tra này.